Steun ons

In 2008 hebben we getracht alle inwoners en bedrijven in Geesteren te benaderen voor financiële steun. Daar is een mooi bedrag uit voortgekomen. Daarmee zijn inmiddels door de werkgroep AED Geesteren 15 AED's aangeschaft en in een buitenkast geplaatst. Bovendien hebben we nu ongeveer 270 Geesternaren in ons cursistenbestand.

Een beginnerscursus reanimatie en AED kost € 35,- De jaarlijkse herhalingscursussen kosten € 10,- per cursist. Dankzij bovengenoemde donaties kunnen we de inwoners van Geesteren een gratis cursus aanbieden. 

Ook voor onderhoud van de AED-apparaten en de buitenkasten is geld nodig. Om u een idee te geven, volgen hier enkele bedragen:

Aanschaf AED Cardiac Science € 2000,-
Vervanging accu elke 4 jaar €   395,-
Vervanging elektrodenpads elke 2 jaar €     47,-
Aanschaf buitenkast €   800,-

U kunt zich voorstellen dat de financiële buffer jaarlijks kleiner wordt. Daarom zijn wij blij met nieuwe donateurs! U kunt ons machtigen via onderstaand machtigingsformulier. Of eenmalig een bedrag overmaken op rekeningnummer NL05 RABO 011 57 97 505 onder vermelding van uw naam en

"donatie AED werkgroep".

Machtigingsformulier

Een * bij een veld, betekent dat dit veld verplicht is!

Wat te doen bij een hartstilstand

Stap 1

Controleer het bewustzijn

Stap 2

Geen reactie? Bel direct 112

Stap 3

Controleer ademhaling

Stap 4

Start reanimatie
30 borstcompressies
Beadem 2 keer
Sluit AED aan

AED wergroep Geesteren


Bij storingen kunt u contact opnemen met:
0546 - 631446 (Rob Mos)
storing@aedgeesteren.nl