Doelstelling Werkgroep AED Geesteren

Wist u dat:

De overlevingskans bij een hartstilstand in Twente momenteel tussen 40 en 50% ligt.

De werkgroep AED is op 22 mei 2007 in het leven geroepen en vormt een onderdeel van de Stichting Dorpsbelang Geesteren.

De werkgroep AED Geesteren heeft zich ten doel gesteld om:

  • geld te genereren om in Geesteren op door de werkgroep aangewezen locaties AED's te plaatsen
  • de AED's en kasten periodiek te controleren en te onderhouden, d.w.z. op tijd accu en elektroden vervangen en evt. problemen oplossen
  • inwoners van Geesteren en medewerkers van Geesterense bedrijven de mogelijkheid te bieden door middel van cursussen/trainingen te leren reanimeren en te leren een AED te bedienen.
  • jaarlijks in januari en februari herhalingscursussen reanimatie en AED aan te bieden
  • de opleidingskosten voor de cursisten zo laag mogelijk te houden
  • in Geesteren zoveel mogelijk mensen te verwerven, die zich geheel vrijwillig willen aanmelden bij HartslagNu.nl