Doelstelling Werkgroep AED Geesteren

Wist u dat:

Lekenhulpverleners van grote waarde zijn

Van alle mensen die na een hartstilstand per ambulance binnenkomen in het ziekenhuis, is 92% al gereanimeerd door lekenhulpverleners.

De werkgroep AED is op 22 mei 2007 in het leven geroepen en vormt een onderdeel van de Stichting Dorpsbelang Geesteren.

De werkgroep AED Geesteren heeft zich ten doel gesteld om:

  • geld te genereren om in Geesteren op door de werkgroep aangewezen locaties AED's te plaatsen
  • de AED's en kasten periodiek te controleren en te onderhouden, d.w.z. op tijd accu en elektroden vervangen en evt. problemen oplossen
  • inwoners van Geesteren en medewerkers van Geesterense bedrijven de mogelijkheid te bieden door middel van cursussen/trainingen te leren reanimeren en te leren een AED te bedienen.
  • jaarlijks in januari en februari herhalingscursussen reanimatie en AED aan te bieden
  • de opleidingskosten voor de cursisten zo laag mogelijk te houden
  • in Geesteren zoveel mogelijk mensen te verwerven, die zich geheel vrijwillig willen aanmelden bij HartslagNu.nl