Machtigingsformulier

Wist u dat:

U zich heel gemakkelijk aanmeldt op www.hartslagnu.nl

In 2008 hebben we getracht alle inwoners en bedrijven in Geesteren te benaderen voor financiële steun. Daar is een mooi bedrag uit voortgekomen. Daarmee zijn inmiddels door de werkgroep AED Geesteren 15 AED's aangeschaft en in een buitenkast geplaatst. Bovendien hebben we nu ongeveer 270 Geesternaren in ons cursistenbestand.

Een beginnerscursus reanimatie en AED kost € 35,- De jaarlijkse herhalingscursussen kosten € 10,- per cursist. Dankzij bovengenoemde donaties kunnen we de inwoners van Geesteren een gratis cursus aanbieden. 

Ook voor onderhoud van de AED-apparaten en de buitenkasten is geld nodig. Om u een idee te geven, volgen hier enkele bedragen:

Aanschaf AED Cardiac Science             € 2000,-
Vervanging accu elke 4 jaar                   €   395,-
Vervanging elektrodenpads elke 2 jaar  €    47,-
Aanschaf buitenkast                               €   800,-

U kunt zich voorstellen dat de financiële buffer jaarlijks kleiner wordt. Daarom zijn wij blij met nieuwe donateurs! U kunt ons machtigen via onderstaand machtigingsformulier. Of eenmalig een bedrag overmaken op rekeningnummer NL05 RABO 011 57 97 505 onder vermelding van uw naam en
"donatie AED werkgroep".

Machtigingsformulier

Naam:*
Adres:*
Postcode:*
Plaats:*
Email:*
machtigt hierbij de werkgroep AED Geesteren om af te schrijven:*
een bedrag van:*
Ander bedrag:
Van rekeningnummer:*
Geesteren, d.d. :*Een * bij een veld, betekent dat dit veld verplicht is!